Välbesökt Årsmöte 2017

Årsmötet gick av stapeln 2017-03-22 med styrelsen, revisor, valberedning och ca 60 medlemmar på plats. Närvarolotteriet och medlemslotteriet var extra välfyllda för att fira 

Kulturcentrum Konsthall 30 år 1987/2017, så de flesta kunde gå hem med en vinst. Efter årsmötet och de spännande lottdragningarna bjöds på fralla och varm dryck.

Posted in Årsmöte and tagged , , , , .