Ronneby konstförening är nedlagd

På årsmötet den 21 okt. 2020 beslutades om konstföreningens nedläggning under 2021. Försök har gjorts att bilda en Vänförening med arbetsnamnet Kulturcentrums Vänner, men tyvärr har det inte funnits tillräckligt med intresse. Styrelsen har därför beslutat att Ronneby konstförening läggs ner 31 december 2021 och att eventuella tillgångar ska gå till Sveriges Konstföreningar – Blekinge. Ronneby konstförenings hemsida kommer att avslutas 2022-03-14.

Kim Demåne – Utställning 27/3 – 23/5

Human City

SÖDRA KONSTHALLEN 27 MARS – 23 MAJ

Kim Demåne är född 1988 och uppvuxen i Ronneby.

”Kim, nu har vi dig äntligen här – inomhus på Kulturcentrum i Ronneby. Egentligen ser vi dig som en urban friluftsmålare. Du är en grafisk designer och kaospilot, från Hyper Islands fantastiska yrkeshögskola. Du har nu lämnat ditt design-kontor och dyker upp oväntat, likt Stålmannen omklädd och utrustad, på stan. Med din konst förtydligar du byggnaders och själva stadens mening och särdrag med hjälp av dina spray-burkars kolorit.

Din konstart kan, för utomstående, ibland uppfattas som ensamt slit upphissad i en lift svindlande högt över marken. Stundom har vi sett dig som mästaren omgiven av lärjungar och kollegor i en paus framför ett verk under tillblivelse. Med en pizzaslice i handen kommenterar ni muntert och ivrigt pekande på vad som just har åstadkommits. Ni, den nya tidens muralmålare, har humor och tycks uppmuntra varandra. Det är en social och samhällskommenterande konst du lämnar efter dig när du, byggnadsställningar och liftar försvunnit från platsen.

Kim – du fortsätter oförtrutet vidare uppmärksamt lyssnande på samtiden, på sådant som vi andra inte upptäckt än. Men vi anar det här och nu på Kulturcentrum.

Ja,… efterlämnad konst, det är nog just vad det handlar om – slår det mig nu.”

Fredrik von Platen
Ronneby konstförening

Utställningen arrangeras i samarbete med Kulturcentrum Ronneby Konsthall med stöd från Sveriges Konstföreningar.

deliciousbrains.selänk till annan webbplats

Årsmöte 20 maj 2021

Datum: 21 oktober 2020

Plats: Inte bestämd ännu

Det blir dragning i stora medlemslotteriet för er som betalt medlemsavgift för 2020

Man behöver inte delta på årsmötet för att delta i medlemslotteriet.

Resa till Provence hösten 2021

Provence är en kulturell smältdegel med mångtusenåriga anor. De större, kustnära städerna grundades av grekiska kolonisatörer redan på 500-talet f.Kr. Inlandet befolkades vid denna tid av inhemska galliska stammar. Med tiden blev hela området romerskt genom Julius Caesars berömda galliska erövraringar. Under tidig medeltid var regionen ett kulturellt och politiskt centrum för både kristna franker och muslimska morer. Under 1300-talet flyttas påvestaten till Avignon vilket ytterligare bidrog till uppförandet av kyrkor, befästningar och stadsbebyggelse i rik gotisk stil i hela regionen. Provences vackra natur och rika historia har även i senare tid lockat inflytelserika konstnärer som Van Gogh, Cézanne och Picasso. Resan erbjuder ett urval av alla dessa kulturyttringar kryddat med provencalsk mat!

Mer information kan finnas här: https://www.sverigeskonstforeningar.nu/blekinge/