Workshop om Sociala medier

WORKSHOP FÖR :
Konstföreningar och informationsansvariga på konsthallar i Blekinge & Kronoberg. Workshopen är kostnadsfri.

Välkomna till en workshop där vi lär oss mer om digitala/sociala medier för att marknadsföra konstföreningarnas verksamhet. Vi tittar på goda
exempel, hur ni når ut redan idag, samt får med oss handfasta sätt för att börja jobba med t ex instagram. Workshopledare är Ida Qvarnström, filmkonsulent på Reaktor Sydost, regionalt resurscentrum för film och ung kommunikation för de tre sydostlänen. Ida har stor
erfarenhet av att hjälpa föreningar med detta, både inom film och annan kultur. Hon är medie- och kommunikationsvetare, har jobbat som fotograf och webbutvecklare, och är engagerad ideellt i flera föreningar på sin fritid.

Varmt välkomna till en rolig och utvecklande workshop!

T I D OCH P L A T S :
Kulturcentrum Ronneby
Torsdag 20 april 14-17

Läs mer