Välbesökt Årsmöte 2017

Årsmötet gick av stapeln 2017-03-22 med styrelsen, revisor, valberedning och ca 60 medlemmar på plats. Närvarolotteriet och medlemslotteriet var extra välfyllda för att fira 

Kulturcentrum Konsthall 30 år 1987/2017, så de flesta kunde gå hem med en vinst. Efter årsmötet och de spännande lottdragningarna bjöds på fralla och varm dryck.

Medlemslotteri 2017

Årets medlemslotteri var extra välfyllt för att fira jubileumsåret!

Hade du turen med dig? Här kan du se dragningslistan med medlemsnummer från årsmötet 2017.

Vinnare i Ronneby konstförenings medlemslotteri 2017 vid dragningen på årsmötet den 22 mars.

1. Christin Olsson
2. Åsa Evaldsson
3. Arne Andersson
4. Bigitta Pisch
5. Lars Idren
6. Christina Persson
7. Carl Gunnar Assarsson
8. Eva Häggbring Demerus
9. Tore Olsson
10. Gösta Malmsten
11. Karin Jonasson
12. Ulla Britt Sandberg
13. Sigrid Ternström
14. Britt Lindqvist
15. Bitte Asu Wirdheim
16. Birgitta Silve
17. Kerstin Karlsson
18. Margaretha Johansson
19. Olle Klein
20. Bennie Sundahl
21. Kveta Nilsson
22. Lars Göran Nilsson
23. Marjatta Titoff
24. Birgitta Ohlsson
25. Sten Olsson
26. Gun Johansson
27. Agneta Flensby
28. Ann-Christin Fyhr

Val av konstverk kommer att ske onsdagen den 5 april på Kulturcentrum med början kl. 18.30. Visningen av vinsterna börjar kl 18.00.

Det kommer att gå till som följer: De 28 vinsterna kommer att väljas av dig på listan ovan i den ordning som du står på listan. Kan du inte närvara kan du skicka ombud med skriftlig fullmakt att välja åt er. Är du inte representerad vid dragningstillfället, kommer Konstföreningens styrelse att välja ut det konstverk som är mest värt när det är din tur att välja. Medtag medlemskort.

 

Medlemslotteri 2015

Val av konstverk kommer att ske 8 april med början kl. 18.30. Visningen av vinsterna börjar kl 18.00. 

Vinnare i Ronneby konstförenings medlemslotteri 2015.

1.  Cecilia Cronström

2. William Jennfors

3. Toomas Asu

4. Inger Liljegren

5. Finn Ljungren

6. Erik Månsson

7. Marianne Thorell

8. Lena Rosén

9. Leif Dahl

10. Kerstin Lundahl

11. Fredrik von Platen

12. Göte Sjöblom

13. Stefan Gustafsson

14. Gert Linde

15. Sylvia Brorsson

16. Stig Månsson

17. Agneta Lindh

18. Anna Stina Larsson

19. Christian Heinerwall

20. Inga Moestad-Emanuelsson

21. Tomas Algfors

22. Gerd Åkesson

23. Ylva Särnmark