SVERIGES KONSTFÖRENINGAR BLEKINGE

se mer information

http://www.sverigeskonstforeningar.nu/blekinge/

Kallelse till  årsmöte med SverigesKonstföreningar-Blekinge i samband med utbildningsdagen lördagen den 28 mars 2015 på Ronneby brunn.

Samtidskonst –”Samtida med vad? Perspektiv på dagens konstscen”

Docent Håkan NilssonStockholm

förklarar begreppet ”Samtidskonst” med rubriken

“Samtida med vad? Perspektiv på dagens konstscen.”

Obs konstverk lottas ut  till deltagande i konstföreningar.

Anmälan till  Gunnar Sahlin senast den 25 mars  2015.

Telefon 0454-31399 eller 0708-963212

mailto:sahlin.gunnar@bredband.net

 

Kulturresa med buss till Kalmar och Öland lördag 9 maj 2015

Anmälan senast 27 april tel 0454-32 20 79 eller e-post gert.hoff@gmail.com

 

SverigesKonstföreningars Förbundsstämma hålls i Linköping den 29-31 maj 2015.

 

”Kulturresa  till  HETA ANDALUSIEN” 20-30 September   2015

 

Anmälan till  “mailto:britt.gars@telia.com” britt.gars@telia.com eller 0456-10521 eller 0709378893.

Upplysningar se info@wintravel.se” info@wintravel.se eller 0411-73700.

 

 

Posted in Allt (förvalt), VERKSAMHET.