Skulptörförbundets utställning ”Konst & Tid” – ett Glyptotek

Vernissagen för skulptörförbundet´s utställning ”Konst & Tid” och utställningen i Södra konsthallen ”Butiken för omöjliga saker – 

ett second land för barn och alla undra” av Carina Bodelson Lönn & Magnus Lönn (arrangör Kulturcentrum Ronneby Konsthall) var välbesökt!

Anförande när Fredrik von Platen öppnar Skulptörförbundets utställning KONST & TID den 26 januari 2019 på Kulturcentrum i Ronneby:

”På Ronneby kommuns och Ronneby konstförenings vägnar hälsar jag er – utställare och vernissagepublik välkomna till Kulturcentrum i Ronneby. Några av er skulptörer har varit här tidigare när ni fyllde 40 år. Det är ett angenämt återseende.

Ni som ställer ut här idag utgör runt 20 % av er medlemskader. Ni är väl organiserade eller är beredda att låta er organiseras. En drivkraft bakom utställningen är Björn Jäderås. Björn kan konsten att få ihop er. Vi har haft några effektiva lättsamma möten under ett knappt år. Tillsammans med Harry Loontjens – er medlem på orten – har ni under angenäma former, med Kulturcentrums personal, fixat till detta, – det har blivit en veritabel ”provningsanstalt” för skulptur.  STORT TACK!

När vi förra gången skulle öppna er utställning hade vi hjälp av er kollega och min vän Pål Svensson. Han höll ett anförande som berörde mig och en hel del av er också. Det var en hyllning till skaparkraften som inte går att hejda och som ni så generöst och oegennyttigt delar med er av, och som inte alltid uppskattas av samhället till sitt fulla värde. Men ni fortsätter, ni är besatta och besjälade. Den kreativitet, experimentlusta, humor, det oväntade och dramatiska, som väller fram i dessa salar har inga gränser. Tänk att det finns sådana som ni, som bjuder oss på upplevelser. Stort Tack!

KONST & TID har ni kommit överens om att kalla er utställning. Det är en kongenial titel på en utställning men även tacksamt för den som ska öppna den. Som arkitekt – som jag är – känner man till Harvardprofessorn Sigfried Gideons teoretiska, filosofiska – Snart 80 år gamla bok – Space Time in Architecture. Alla hänvisar till boken, när tid och rum är på tal, men alla tolkar den på sitt sätt. En del har inte läst den men tolkar den ändå.

”Konst och tid” det låter sig sägas men kan det tolkas?

  • Tiden speglar sig i konsten
  • Konsten speglar sin tid
  • Betraktaren speglar sig i konsten
  • Anakronismen kan vara ett barn av ”Konst & Tid”
  • För att inte tala om postmodern konst som också har en tidsdimension inbyggd.

    När man går runt i hallarna på KC kan man känna blinkningar till gångna tider. Någon anar en Nefertiti där eller en Döderhultare här. Eller är det inte en grekisk ortodox ikonsamling bakom mig? Nämen, – en ikon med sex draglådehandtag i mässing, hur tolkas budskapet av en ikonograf? Kan hen tolka det? ”Ge mig ett handtag?” Men sex handtag, är det inte att ta i för mycket”? Är allt möjligt i vår tid? Vi reagerar eller blundar för det, men gör det med stöd i våra egna referensramar. Vi speglar oss tyst för oss själva i konsten med vår tidsuppfattning.

    Att idag komma in i Norra hallen på KC är ju inte precis som att komma in i Glyptoteket i Köpenhamn eller Aten. Men Norra hallen på KC är i dag och i denna skepnad; i ordets rätta betydelse ett Glyptotek – en skulptursamling inomhus helt enkelt. Se där! – Jag har spelat eller lekt med ord och begrepp som förvirrar, oroar och stimulerar. Varför ska ett Glyptotek nödvändigtvis vara från 1870-talet?

 

Jag läste i dag på morgonen en förstasidesrubrik i den stora Blekingetidningen följande rubrik:

Sällsynta fåglar allt vanligare i Blekinge!

Jag trodde för ett ögonblick att det var en teaser för kultursidans uppslag som handlade om dagens vernissager i Kulturcentrums konsthallar här i Ronneby. Det är lokaler som genom sina kvaliteter kan locka främmande fåglar hit som idag. Låt oss slå vakt om dessa lokaler.

Tack Skulptörförbundare som ställer ut här och för att ni roar och oroar, sätter tyngdlagen ur spel, ställer om våra mentala klockor och gör det omöjliga möjligt. Och Ni – vernissagepublik – som har fått privilegiet att möta dessa skulpturer och skulptörer här idag sprid det till era vänner och välkomna dem till Glyptoteket i Ronneby sex veckor framåt. Sista dagen på utställningen KONST & TID – söndagen den 24 mars – kommer vi att ha en diskussion om offentlig konst där skulpturen spelar en viktig roll. Sådana skapelser som ni ser här idag måste komma ut i ett sammanhang där medborgare samlas i vardagen.

Redan om en timme kan ni lyssna till Björn Jäderås i hörsalen om hur man gjuter i brons.  Har ni hört talas om ”förlorade vaxmetoden”? Nej nej, det handlar inte om ett lyckat besök hos öronläkaren utan om en gammal gjuteriteknik, som Leonardo da Vinci förbättrade för över 500 år sedan och som används ännu idag.

Med dessa förvirrande ord förklarar jag utställningen Konst & Tid för öppnad.”

Kom och se utställningen och bli förundrad!

 

 

Posted in VERKSAMHET.