Ronneby konstförening är nedlagd

På årsmötet den 21 okt. 2020 beslutades om konstföreningens nedläggning under 2021. Försök har gjorts att bilda en Vänförening med arbetsnamnet Kulturcentrums Vänner, men tyvärr har det inte funnits tillräckligt med intresse. Styrelsen har därför beslutat att Ronneby konstförening läggs ner 31 december 2021 och att eventuella tillgångar ska gå till Sveriges Konstföreningar – Blekinge. Ronneby konstförenings hemsida kommer att avslutas 2022-03-14.

Posted in Medlem, Nyheter, Sveriges Konstföreningar Blekinge and tagged , , .