Om

Ronneby Konstförening, som bildades 1947, är en allmän konstförening som är ansluten till Sveriges Konstföreningar, SKR. Ronneby konstförening vill vara en kraft inom konst- och kulturlivet i regionen.

Vi arrangerar, tillsammans med Ronneby kommun, utställningar i de unika utställningslokalerna på Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Del av Stora hallen, Kulturcentrum, RonnebyFoto: Del av Stora hallen, Kulturcentrum Ronneby

 

Ronneby konstföreningen vill bidra med:

  • att se konsten som en naturlig del av människans vardag
  • att främja internationellt konstutbyte
  • att uppmärksamma konstintresse för alla åldrar

 

Föreningen gör detta genom att:

  • anordna utställningar
  • bedriva pedagogisk verksamhet
  • anordna konstlotteri
  • till fördelaktiga villkor försälja konst och konstböcker till, iförsta hand, medlemmar

 

Föreningen samarbetar med Ronneby kommun samt andra konst- och kulturföreningar.
Vill du bli medlem?

Kontakta oss! Vår expedition finns på Kulturcentrum i Ronneby.