Utställning: “MEE MAWING” Kristina Müntzing, 28 januari 2017

Utställning: 28 januari – 26 mars 2017

Arrangör: Ronneby kommuns kulturenhet

Kristina Müntzings MEE MAWING (2016) är ett konstnärligt forskningsprojekt som undersöker kommunikation och hemliga språk genom referenser till textilindustrins historia och till framväxten av socialistiska rörelser.

Under 1900-talet kom olika grupper av kvinnliga textilarbetare från Lancashire i England att utveckla ett hemligt språk, kallat Mee-Mawing, som de använde för att kommunicera genom det höga oväsendet från maskinerna i textilfabrikerna. Kristina Müntzing utgår från detta språk och dess bakgrundshistoria när hon undersöker dess rötter, funktioner och dess potential.

Det är en traditionell hantverksmetod som Kristina Müntzing använder, att fläta eller väva bilder. Hon upptäckte att denna teknik, i större utsträckning än traditionellt collage, gav henne möjlighet att kombinera historiska fakta med varandra till nya enheter. Resultatet är hybrida mönster från en nyskapad bättre verklighet, som inte verkar vidkännas hierarkier, då de ursprungliga bildelementen och deras information, samexisterar sida vid sida på jämbördig fot.
 
Stort tack till Textilmuseet – Borås

Under 2016 var Kristina Müntzing ateljéstipendiat för IASPIS på Kunstwerke (KW)  Institute for Contemporary Art i Berlin där hon arbetade med det här projektet.

Posted in Utställningar, VERKSAMHET and tagged , , , , .