Medlem

Ronneby Konstförening, som bildades 1947, är en allmän konstförening som är ansluten till Sveriges Konstföreningar, SKR. Ronneby konstförening vill vara en kraft inom konst- och kulturlivet i regionen.

Som medlem får du alltid 10 % rabatt på alla konstinköp och böcker. Ronneby konstförening köper in konst för minst 70 % av medlemsavgiften till vårt välmatade föreningslotteri. För att delta i föreningslotteriet på årsmötet, behöver man ha varit medlem föregående år.

Medlemsavgift:
200 kr/år, familjemedlem 100 kr/år
Betalningsuppgifter:
Bankgiro 351-6978

OBS! glöm inte att ange vem du är när du gör en inbetalning till konstföreningen. Betalar du via Internet kan du använda fältet för meddelande (istället för OCR-nummer)

För betalningar från utlandet:
IBAN:SE73 9020 0000 0902 2216 6004
Receiving bank: SWIFTCODE: ELLFSESS

Du kan alltid kontakta Ronneby konstförening genom att skicka e-post till: info@ronnebykonstforening.serkf