INBJUDAN TILL KONSTHISTORISKA FÖRELÄSNINGAR

Inbjudan till konsthistoriska föreläsningar!

Sveriges Konstföreningar Blekinge undersöker om det finns intresse att genomföra en konsthistorisk föreläsningsserie i Blekinge. Kursen genomförs i samarbete med Sensus. Konceptet är utvecklat i ett samarbete mellan Sverigeskonstföreningar i Gävleborgs län, Jan O.M. Karlsson och studieförbundet Sensus. Föreläsningarna är på universitetsnivå, men ingen examinering sker.

Föreläsningarna är upplagda på 2 terminer och omfattar 5 föreläsningar/termin om 4,5 tim. och sker via storbild (obs kursen hinns troligtvis inte med på en termin utan kan omfatta 1,5-2 terminer). Kursens syfte är att ge en översikt över den västerländska kulturkretsens konsthistoria (huvudsakligen bildkonst).

 En termins föreläsningsblock: 1: Sumerisk/Mesopotamisk konst, Egyptisk konst. 2: Grekisk, Hellenistisk och Romersk konst. 3: Fornkristen, Bysantinsk och Romansk konst. 4: Gotisk konst, sengotisk konst norr om Alperna. 5: Konsten i Florens-Ungrenässansens födelse Högrenässansensens konst. Ev. resa till Glyptoteket i Köpenhamn.

En terminens föreläsningsblock 6: Högrenässansens konst (forts) och Barockens konst. 7: Konsten 1700-1785, 8: Konsten ca 1785-1860. 9: Konsten ca 1860- ca 1910. 10 Konsten ca 1920-ca 2000.

 Jan O.M. Karlsson, kursledare och huvudföreläsare är nu universitetslektor på Högskolan i Gävle (2003-). Vid sidan av arbetet som akademisk lärare och forskare har Jan också arbetat på museer och med utställningsproduktioner kring medeltid, konsthantverk, inredningskonst och design.

 En termins kurs kostar 650 kronor + litteraturkostnad.

Intresseanmälan till Britt Gars Petersson 0456-105 21, 0709-37 88 93 eller  HYPERLINK “mailto:britt.gars@telia.com” britt.gars@telia.com.

Senast den 20 september.

Posted in Allt (förvalt), Föreläsning/Samtal, VERKSAMHET and tagged , , , .