Hans Eliasson: Hundliv. 21 januari – 18 mars 2012

21 januari – 18 mars 2012
Hundliv
Hans Eliasson; grafik målningar och objekt

 

 

 

 

Hans Eliasson presenteras på:
http://www.svenskakonstnarer.se/start/plus_artist.php?chr=&aid=2050
Så här beskriver han sig själv:
 Jag är född i Oskarshamn 1955 och bosatt i Stockholm sedan mitten av 70-talet. Jag avslutade studierna vid Konstfackskolan i Stockholm 1984 och har sedan dess varit verksam som bild- konstnär och bokillustratör. Mitt arbetsfält innefattar allt ifrån måleri och grafik till installationer och offentliga uppdrag. Medlem i KRO samt den internationella högtrycksorganisationen Xylon.
Under nittiotalet har jag genomfört några relativt omfattande konstprojekt som också resulterat i bokutgivningar. Arbetet med böckerna har varit ett slags nav runt vilket mer experimentella uttrycksformer framträtt.
Medlem i KRO och den internationella högtrycksorganisationen Xylon.

Några smakprov på Hans Eliassons konst:

 

Posted in VERKSAMHET.