Bert Keller, 15 september – 11 november 2012

The Poetry of Light

grafik av

Bert Keller

Ett samarrangemang mellan Ronneby konstförening och Ronneby kommun 

 

 

Bert Keller kommer från Holland och arbetar med grafiska metoder som torr­nål, mezzotint och gicléetryck med en teknik och omsorg i arbetet som är mäst­erlikt. Mezzotinttekniken, som man inte ser så ofta tillämpad i modern grafik i Sverige i dag, utgör ett uppskattat återseende på Kulturcentrum. Man anar ett djupt intresse för, att på nederländskt traditionellt vis, arbeta och lab­orera med ljus, skuggiga dagrar och reflexer. Formatet, och utnytt­jandet av papprets textur, men också sättet att exponera konstverken, avslöjar en stark medvetenhet om materialen Bert Keller arbetar med. De vegetativa motiv­valen skvallrar om en djup insikt i och intresse för växtlighetens villkor och förut­sättningar.

Se också Bert Kellers Webbplats: https://sites.google.com/site/bertkeller/

Några foton från vernissagen den 15 september på Kulturcentrum i Ronneby:

Posted in VERKSAMHET.