Workshop om Sociala medier

WORKSHOP FÖR :
Konstföreningar och informationsansvariga på konsthallar i Blekinge & Kronoberg. Workshopen är kostnadsfri.


Välkomna till en workshop där vi lär oss mer om digitala/sociala medier för att marknadsföra konstföreningarnas verksamhet. Vi tittar på goda
exempel, hur ni når ut redan idag, samt får med oss handfasta sätt för att börja jobba med t ex instagram. Workshopledare är Ida Qvarnström, filmkonsulent på Reaktor Sydost, regionalt resurscentrum för film och ung kommunikation för de tre sydostlänen. Ida har stor
erfarenhet av att hjälpa föreningar med detta, både inom film och annan kultur. Hon är medie- och kommunikationsvetare, har jobbat som fotograf och webbutvecklare, och är engagerad ideellt i flera föreningar på sin fritid.


Varmt välkomna till en rolig och utvecklande workshop!

T I D OCH P L A T S :
Kulturcentrum Ronneby
Torsdag 20 april 14-17

Läs mer

Välbesökt Årsmöte 2017

Årsmötet gick av stapeln 2017-03-22 med styrelsen, revisor, valberedning och ca 60 medlemmar på plats. Närvarolotteriet och medlemslotteriet var extra välfyllda för att fira 

Kulturcentrum Konsthall 30 år 1987/2017, så de flesta kunde gå hem med en vinst. Efter årsmötet och de spännande lottdragningarna bjöds på fralla och varm dryck.

Medlemslotteri 2017

Årets medlemslotteri var extra välfyllt för att fira jubileumsåret!

Hade du turen med dig? Här kan du se dragningslistan med medlemsnummer från årsmötet 2017.


Vinnare i Ronneby konstförenings medlemslotteri 2017 vid dragningen på årsmötet den 22 mars.

1. Christin Olsson
2. Åsa Evaldsson
3. Arne Andersson
4. Bigitta Pisch
5. Lars Idren
6. Christina Persson
7. Carl Gunnar Assarsson
8. Eva Häggbring Demerus
9. Tore Olsson
10. Gösta Malmsten
11. Karin Jonasson
12. Ulla Britt Sandberg
13. Sigrid Ternström
14. Britt Lindqvist
15. Bitte Asu Wirdheim
16. Birgitta Silve
17. Kerstin Karlsson
18. Margaretha Johansson
19. Olle Klein
20. Bennie Sundahl
21. Kveta Nilsson
22. Lars Göran Nilsson
23. Marjatta Titoff
24. Birgitta Ohlsson
25. Sten Olsson
26. Gun Johansson
27. Agneta Flensby
28. Ann-Christin Fyhr

Val av konstverk kommer att ske onsdagen den 5 april på Kulturcentrum med början kl. 18.30. Visningen av vinsterna börjar kl 18.00.

Det kommer att gå till som följer: De 28 vinsterna kommer att väljas av dig på listan ovan i den ordning som du står på listan. Kan du inte närvara kan du skicka ombud med skriftlig fullmakt att välja åt er. Är du inte representerad vid dragningstillfället, kommer Konstföreningens styrelse att välja ut det konstverk som är mest värt när det är din tur att välja. Medtag medlemskort.

 

Välkomna till årsmöte 2017!

Välkomna till årsmötet i Ronneby konstförening onsdagen den 22 mars kl.
18.30 på Kulturcentrum.
Vi öppnar portarna kl. 18.00 så att du får tid att granska vinsterna i
medlemslotteriet och närvarolotteriet.
Efter årsmötet bjuder vi på en kopp kaffe eller te med ”doppa”.


Välkomna

BUSSRESA TILL LOUSIANA LÖRDAG 27 SEPTEMBER

Bussresa till Louisiana lördagen den 27 september.

 Louisiana visar den mest omfattande retrospektiva presentationen av Emil Nolde på flera årtionden med nya perspektiv på hans verk.Det visas omkring 140 verk, som täcker hela Noldes verksamhetsperiod – målningar, akvareller, teckningar och grafik – varav flera inte tidigare utställda verk.

 Louisiana visar också den första separatutställningen på muséet av den dansk-isländske konstnären Olafur Eliasson.Huvudverket – ett jättestort landskap – kommer att breda ut sig genom muséets hela södra flygel.

 

Resan kostar med entré till Louisiana 475 kronor för konstföreningsmedlemmar och 625 kronor för övriga.Anmälan till Leif Ramberg tel. 0456-14193 eller rambergleif@hotmail.com senast den 19 september.

 Avresa

Karlskrona Busstorg                       kl. 07.00

Ronneby station                              kl. 07.25

Karlshamn Scandic                          kl. 07.55

Pukavik Alholmens kiosk              kl. 08.10

Sölvesborg Blekingeporten           kl. 08.30

Beräknad hemkomst till Karlskrona   kl. 20.30.